Titel: De ster van steenP.D. Baccalario
Oorspronkelijke titel: Oceano mare

Jaar: 2013
Auteur: P.D. Baccalario
Uitgever: Veldboeket Lektuur Uitgeverij

Samenvatting: 16 maart. New York is in de greep van de kou.<br/>Harvey, Mistral, Elettra en Sheng zitten in de lobby van het Mandarin Oriental Hotel, opnieuw bij elkaar. Ze hebben een tafeltje op een rustige plek gekozen, voor het gigantische raam dat uitkijkt op Central Park. Tussen hen in ligt de eeuwenoude houten kaart die ze in Rome hebben gevonden. Allemaal hebben ze een tol in de hand. Ze zijn klaar om te gooien. Alleen zo kunnen ze het mysterie dat hen omhult ontrafelen, en besluiten wat ze moeten doen…<br/>Moeten ze proberen uit te zoeken waarom de boosaardige eigenaar van de Lucifer hen achtervolgt? De vijfde tol terug zien te krijgen, die vlak voor hun ogen is gestolen? Of, het allermoeilijkste, op zoek gaan naar de Ster van Steen? Ze weten echter wel dat ze moeten opschieten. En dat ze niet meer terug kunnen…

Recensies: Vier tieners, geholpen door een amateur-archeoloog, zijn in New York bezig met een uitdaging waarvan zijzelf de reikwijdte absoluut niet overzien. Allerlei zaken lijken hen te overkomen zonder dat ze er richting of doel aan kunnen geven. Gebeurtenissen en personages buitelen over elkaar heen in een bonte stoet. De locaties in de stad spelen een wezenlijke rol, evenals een onduidelijke nachtclubbaas met zijn meedogenloze helpsters, een raaf met maar een oog, een indiaan en een gezelschap van meer dan honderd jaar oude mannen. Het gaat om een queeste, waarbij tollen die over een houten kaart draaien, de kinderen de weg wijzen naar een volgende stap in hun raadselachtige speurtocht. Dat de kinderen over onvermoede krachten beschikken komt pas langzamerhand aan de oppervlakte. En ook dat het voortbestaan van het leven op aarde in het geding is. Het vorige deel, ‘De ring van vuur’*, moet gelezen zijn om enige duiding aan een aantal zaken te kunnen geven. En voor veel nog onbeantwoorde vragen zijn we aangewezen op een vervolg. Mooi uitgevoerd boek, verzorgd binnenwerk, middenkatern met een soort plakboek van de plekken die een rol spelen. Vignetten en geheimzinnige tekens op elke bladzij. Ondanks de vele open plekken en de snelle perspectiefwisselingen vlot leesbaar. Vanaf ca. 12 jaar.

D.J. Hoenink